Kako postati član LAG-a „Istočna Istra“?

Članstvo u LAG-u može biti redovno, pridruženo i počasno.

Redovni članovi LAG-a mogu postati jedinice lokalne samouprave, znanstvene i stručne ustanove, udruge i druge pravne osobe (nastavno: kolektivni članovi) te državljani Republike Hrvatske koji pokažu interes da se bave djelatnostima LAG-a i koji prihvate Statut LAG-a.

Redovni članovi LAG-a moraju imati sjedište ili podružnicu odnosno prebivalište na području djelovanja LAG-a iz članka 3. ovoga Statuta.

Pridruženi članovi mogu postati pravne i fizičke osobe koje su zainteresirane za promidžbu i razvoj područja LAG-a.

Pridruženi članovi LAG-a moraju imati sjedište ili podružnicu odnosno prebivalište na području djelovanja LAG-a iz članka 3. ovoga Statuta.

Počasni članovi LAG-a mogu postati pravne i fizičke osobe posebno zaslužne za rad i razvoj LAG-a.

LAG je dužan voditi računa o sektorskoj zastupljenosti članova/interesnoj skupini.

Članovi LAG-a dolaze iz tri sektora/interesne skupine: javni, civilni i gospodarski, a sukladno odredbama važećeg Pravilnika o provedbi intervencije 77.06.

 

Ukoliko želite postati član LAG-a „Istočna Istra“ učinite sljedeće:

 1. Popunite Pristupnicu.
  Pristupnicu možete preuzeti ovdje   PRISTUPNICA

Osim Pristupnice potrebno je i:

 1. Kratki iskaz interesa za članstvom u LAG- u „Istočna Istra“;
 2. Za obrte, OPG/SOPS, PG i ostale subjekte koji nisu pravna osoba potrebna je kopija osobne iskaznice vlasnika obrta, odnosno nositelja OPG-a/SOPG-a, PG-a ili drugog poljoprivrednog gospodarstva, te kopija Izvadaka iz obrtnog registra ili kopija Rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstva;
 3. Za pravne osobe poljoprivredna gospodarstva i ostala trgovačka društva potreban je izvod iz sudskog ili drugog registra za pravnu osobu i kopija osobne iskaznice zakonskog zastupnika odnosno predstavnika pravne osobe, a ukoliko pravnu osobu u LAG-u ne predstavlja osoba ovlaštena za zastupanje, potrebno je donijeti odluku o imenovanju predstavnika od strane osobe ovlaštene za zastupanje;
 4. Za pravne osobe udruge ili zadruge potrebna je odluka Skupštine o pristupanju LAG- u „Istočna Istra“ i kopija osobne iskaznice osobe ovlaštene za zastupanje udruge ili zadruge, a ukoliko udrugu ili zadrugu u LAG-u ne predstavlja osoba ovlaštena za zastupanje, potrebno je donijeti odluku o imenovanju predstavnika od strane osobe ovlaštene za zastupanje.

Pristupnicu sa dodatnom dokumentacijom dostavite:

 1. osobno u ured LAG-a „Istočna Istra“ na adresi Rudarska 1, Labin, II kat, soba 24;
 2. poštom na adresu: LAG-a „Istočna Istra“, Rudarska 1, 52 220 Labin;
 3. elektronskom poštom skeniranu dokumentaciju na info@lag-istocnaistra.hr

Odluku o primanju u redovito članstvo donosi Upravni odbor LAG-a „Istočna Istra“.

 

Prava i obveze redovnih članova LAG-a su da:

 • sudjeluju u utvrđivanju zajedničke politike i programa LAG-a,
 • odlučuju o sredstvima i imovini LAG-a,
 • dogovaraju i međusobno surađuju radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva,
 • zajednički provode dogovorene aktivnosti, biraju i budu birani u tijela LAG-a,
 • budu redovito i pravodobno obaviješteni o radu LAG-a,
 • redovito plaćaju članarinu u visini koju predloži Upravni odbor,
 • čuvanju i podižu ugled LAG-a,
 • promoviraju aktivnosti LAG-a,
 • daju prijedloge, mišljenja i primjedbe na rad LAG-a,
 • pridržavaju odredbi Statuta i drugih akata LAG-a.

 

Prava i obveze pridruženih i počasnih članova LAG-a su da:

 • dogovaraju i međusobno surađuju radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva,
 • budu redovito i pravodobno obaviješteni o radu LAG-a,
 • čuvanju i podižu ugled LAG-a,
 • promoviraju aktivnosti LAG-a,
 • daju prijedloge, mišljenja i primjedbe na rad LAG-a,
 • pridržavaju odredbi Statuta i drugih akata LAG-a,
 • prisustvuju sastancima na koje su pozvani bez prava glava.