Uvodna riječ

Poštovani posjetitelji,
dobrodošli na službene internet stranice Lokalne akcijske grupe „Istočna Istra“.

Uvjereni smo sam da će Vam naša internet stranica biti koristan izvor informacija o tome što je Lokalna akcijska grupa (LAG) „Istočna Istra“, koji su njezini ciljevi i područje djelovanja te što Vam može pružiti.

Ideja o osnivanju LAG-a „Istočna Istra“ službeno je započela u rujnu 2012. godine potpisivanjem Sporazuma o postupku i mjerama za osnivanje LAG-a na području Labinštine. LAG „Istočna Istra” predstavlja ruralno područje Labinštine, odnosno područje Grada Labina, Općine Kršan, Pićan, Raša i Sveta Nedelja.

Svrha osnivanja LAG-a je promicanje ruralnog razvoja putem lokalnih inicijativa i partnerstava, poboljšanje ruralnih životnih i radnih uvjeta, diversifikacija gospodarskih aktivnosti, osiguravanje protoka informacija i transfera znanja za napredak u razvoju ruralnog gospodarstva i lokalne zajednice, razvijanje sinergije i umrežavanja između svih subjekata kojima je u interesu doprinijeti razvoju ruralnih područja. Cilj je stvoriti uvjete za pristupanje strukturnim fondovima Europske unije te osigurati razvitak ruralnog područja.

Pozivamo Vas da svojim prijedlozima doprinesete promicanju ruralnog razvoja putem lokalne inicijative.

LAG “Istočna Istra”

 

Općenito o LAG-u „Istočna Istra“

Lokalna akcijska grupa (LAG) je partnerstvo predstavnika javnog, gospodarskog i civilnog sektora određenog ruralnog područja koje je osnovano s namjerom izrade i provedbe lokalne razvojne strategije tog područja, a čiji članovi mogu biti fizičke i pravne osobe.

LAG “Istočna Istra” predstavlja ruralno područje Labinštine, odnosno područje Grada Labina, Općine Kršan, Pićan, Raša i Sv. Nedelja.

Tijek nastajanja LAG-a

Osnivanje LAG-a „Istočna Istra“ rezultat je polugodišnjeg aktivnog sudjelovanja predstavnika članova Lokalne akcije grupe na seminarima, radionicama i savjetovanjima organiziranih u suradnji s Agencijom za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin. Ideja o osnivanju Lokalne akcijske grupe „Istočna Istra“ službeno je započela 26. rujna 2012. godine potpisivanjem Sporazuma o postupku i mjerama za osnivanje Lokalne akcijske grupe (LAG) ruralnog područja Labinštine. Dana 19. prosinca 2012. godine na osnivačkoj Skupštini Gradonačelnik Labina Tulio Demetlika izabran je za predsjednika, a djelatnica Općine Kršan Rosana Klarić za dopredsjednicu LAG-a. Na Skupštini Lokalne akcijske grupe „Istočne Istre“, održane 26. ožujka 2013. godine, jednoglasno je usvojen najvažniji strateški dokument – Lokalna razvojna strategija LAG-a.

Cilj osnivanja

Cilj osnivanja LAG-a je promicanje održivog razvoja, priprema LAG područja za korištenje strukturnih fondova Europske unije, razvijanje strategije i umrežavanje između subjekata kojima je u interesu doprinijeti razvoju ruralnog područja, izgradnja identiteta LAG područja povezivanjem tradicijske i kulturno-povijesne baštine. Cilj LAG-a „Istočna Istra“ jest, prije svega, potaknuti članove lokalne zajednice u svakoj od sredina obuhvaćenih LAG-om na osmišljavanje aktivnosti koje doprinose razvitku te sredine; kako na gospodarskom i infrastrukturnom, tako i na planu očuvanja baštine, unaprjeđenja kulturnog i društvenog života stanovnika, te specifične gastronomske i turističke ponude uz očuvanje okoliša i poštovanje principa održivog razvoja. LAG „Istočna Istra“ će u tom cilju pružati savjetodavnu i praktičnu pomoć u izradi analize područja i djelovanja, promicanju provedbe međunarodnih projekata suradnje, organizaciji sajmova i drugih događanja koja afirmiraju lokalnu sredinu, te u konačnici biti spona članovima lokalne zajednice prema resornom ministarstvu, a u svrhu povlačenja sredstava iz fondova Europske unije.

Članovi

U Republici Hrvatskoj LAG mora biti formiran kao udruga i uključiti partnere iz jedinica lokalne samouprave, predstavnike građana, poslovnog i civilnog sektora, pazeći na uravnoteženu zastupljenost predstavnika postojećih lokalnih interesnih skupina, koji dolaze iz različitih socio-ekonomskih sektora. Na razini odlučivanja, bar 50% članova mora dolaziti iz poslovnog sektora i sektora civilnog društva.

Članovi LAG-a „Istočna Istra“

Članstvo u LAG-u može biti redovno, pridruženo i počasno.

Redovni članovi LAG-a mogu postati jedinice lokalne samouprave, znanstvene i stručne ustanove, udruge i druge pravne osobe (nastavno: kolektivni članovi) te državljani Republike Hrvatske koji pokažu interes da se bave djelatnostima LAG-a i koji prihvate Statut LAG-a.

Redovni članovi LAG-a moraju imati sjedište ili podružnicu odnosno prebivalište na području djelovanja LAG-a iz članka 3. ovoga Statuta.

Pridruženi članovi mogu postati pravne i fizičke osobe koje su zainteresirane za promidžbu i razvoj područja LAG-a.

Pridruženi članovi LAG-a moraju imati sjedište ili podružnicu odnosno prebivalište na području djelovanja LAG-a iz članka 3. ovoga Statuta.

Počasni članovi LAG-a mogu postati pravne i fizičke osobe posebno zaslužne za rad i razvoj LAG-a.

Prava i obveze redovnih članova LAG-a su da:

 • sudjeluju u utvrđivanju zajedničke politike i programa LAG-a,
 • odlučuju o sredstvima i imovini LAG-a,
 • dogovaraju i međusobno surađuju radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva,
 • zajednički provode dogovorene aktivnosti, biraju i budu birani u tijela LAG-a,
 • budu redovito i pravodobno obaviješteni o radu LAG-a,
 • redovito plaćaju članarinu u visini koju predloži Upravni odbor,
 • čuvanju i podižu ugled LAG-a,
 • promoviraju aktivnosti LAG-a,
 • daju prijedloge, mišljenja i primjedbe na rad LAG-a,
 • pridržavaju odredbi Statuta i drugih akata LAG-a.

 

Prava i obveze pridruženih i počasnih članova LAG-a su da:

 • dogovaraju i međusobno surađuju radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva,
 • budu redovito i pravodobno obaviješteni o radu LAG-a,
 • čuvanju i podižu ugled LAG-a,
 • promoviraju aktivnosti LAG-a,
 • daju prijedloge, mišljenja i primjedbe na rad LAG-a,
 • pridržavaju odredbi Statuta i drugih akata LAG-a,
 • prisustvuju sastancima na koje su pozvani bez prava glava.

 

Ukoliko želite postati član LAG-a „Istočna Istra“ učinite sljedeće:

 1. Popunite Pristupnicu.
  Pristupnicu možete preuzeti ovdje   PRISTUPNICA

Osim Pristupnice potrebno je i:

 1. Kratki iskaz interesa za članstvom u LAG- u „Istočna Istra“;
 2. Za obrte, OPG/SOPS, PG i ostale subjekte koji nisu pravna osoba potrebna je kopija osobne iskaznice vlasnika obrta, odnosno nositelja OPG-a/SOPG-a, PG-a ili drugog poljoprivrednog gospodarstva, te kopija Izvadaka iz obrtnog registra ili kopija Rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstva;
 3. Za pravne osobe poljoprivredna gospodarstva i ostala trgovačka društva potreban je izvod iz sudskog ili drugog registra za pravnu osobu i kopija osobne iskaznice zakonskog zastupnika odnosno predstavnika pravne osobe, a ukoliko pravnu osobu u LAG-u ne predstavlja osoba ovlaštena za zastupanje, potrebno je donijeti odluku o imenovanju predstavnika od strane osobe ovlaštene za zastupanje;
 4. Za pravne osobe udruge ili zadruge potrebna je odluka Skupštine o pristupanju LAG- u „Istočna Istra“ i kopija osobne iskaznice osobe ovlaštene za zastupanje udruge ili zadruge, a ukoliko udrugu ili zadrugu u LAG-u ne predstavlja osoba ovlaštena za zastupanje, potrebno je donijeti odluku o imenovanju predstavnika od strane osobe ovlaštene za zastupanje.

Pristupnicu sa dodatnom dokumentacijom dostavite:

 1. osobno u ured LAG-a „Istočna Istra“ na adresi Rudarska 1, Labin, II kat, soba 24;
 2. poštom na adresu: LAG-a „Istočna Istra“, Rudarska 1, 52 220 Labin;
 3. elektronskom poštom skeniranu dokumentaciju na info@lag-istocnaistra.hr

Odluku o primanju u redovito članstvo donosi Upravni odbor LAG-a „Istočna Istra“.

Kako postati član LAG-a „Istočna Istra“?

Članstvo u LAG-u može biti redovno, pridruženo i počasno.

Redovni članovi LAG-a mogu postati jedinice lokalne samouprave, znanstvene i stručne ustanove, udruge i druge pravne osobe (nastavno: kolektivni članovi) te državljani Republike Hrvatske koji pokažu interes da se bave djelatnostima LAG-a i koji prihvate Statut LAG-a.

Redovni članovi LAG-a moraju imati sjedište ili podružnicu odnosno prebivalište na području djelovanja LAG-a iz članka 3. ovoga Statuta.

Pridruženi članovi mogu postati pravne i fizičke osobe koje su zainteresirane za promidžbu i razvoj područja LAG-a.

Pridruženi članovi LAG-a moraju imati sjedište ili podružnicu odnosno prebivalište na području djelovanja LAG-a iz članka 3. ovoga Statuta.

Počasni članovi LAG-a mogu postati pravne i fizičke osobe posebno zaslužne za rad i razvoj LAG-a.

LAG je dužan voditi računa o sektorskoj zastupljenosti članova/interesnoj skupini.

Članovi LAG-a dolaze iz tri sektora/interesne skupine: javni, civilni i gospodarski, a sukladno odredbama važećeg Pravilnika o provedbi intervencije 77.06.

 

Ukoliko želite postati član LAG-a „Istočna Istra“ učinite sljedeće:

 1. Popunite Pristupnicu.
  Pristupnicu možete preuzeti ovdje   PRISTUPNICA

Osim Pristupnice potrebno je i:

 1. Kratki iskaz interesa za članstvom u LAG- u „Istočna Istra“;
 2. Za obrte, OPG/SOPS, PG i ostale subjekte koji nisu pravna osoba potrebna je kopija osobne iskaznice vlasnika obrta, odnosno nositelja OPG-a/SOPG-a, PG-a ili drugog poljoprivrednog gospodarstva, te kopija Izvadaka iz obrtnog registra ili kopija Rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstva;
 3. Za pravne osobe poljoprivredna gospodarstva i ostala trgovačka društva potreban je izvod iz sudskog ili drugog registra za pravnu osobu i kopija osobne iskaznice zakonskog zastupnika odnosno predstavnika pravne osobe, a ukoliko pravnu osobu u LAG-u ne predstavlja osoba ovlaštena za zastupanje, potrebno je donijeti odluku o imenovanju predstavnika od strane osobe ovlaštene za zastupanje;
 4. Za pravne osobe udruge ili zadruge potrebna je odluka Skupštine o pristupanju LAG- u „Istočna Istra“ i kopija osobne iskaznice osobe ovlaštene za zastupanje udruge ili zadruge, a ukoliko udrugu ili zadrugu u LAG-u ne predstavlja osoba ovlaštena za zastupanje, potrebno je donijeti odluku o imenovanju predstavnika od strane osobe ovlaštene za zastupanje.

Pristupnicu sa dodatnom dokumentacijom dostavite:

 1. osobno u ured LAG-a „Istočna Istra“ na adresi Rudarska 1, Labin, II kat, soba 24;
 2. poštom na adresu: LAG-a „Istočna Istra“, Rudarska 1, 52 220 Labin;
 3. elektronskom poštom skeniranu dokumentaciju na info@lag-istocnaistra.hr

Odluku o primanju u redovito članstvo donosi Upravni odbor LAG-a „Istočna Istra“.

 

Prava i obveze redovnih članova LAG-a su da:

 • sudjeluju u utvrđivanju zajedničke politike i programa LAG-a,
 • odlučuju o sredstvima i imovini LAG-a,
 • dogovaraju i međusobno surađuju radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva,
 • zajednički provode dogovorene aktivnosti, biraju i budu birani u tijela LAG-a,
 • budu redovito i pravodobno obaviješteni o radu LAG-a,
 • redovito plaćaju članarinu u visini koju predloži Upravni odbor,
 • čuvanju i podižu ugled LAG-a,
 • promoviraju aktivnosti LAG-a,
 • daju prijedloge, mišljenja i primjedbe na rad LAG-a,
 • pridržavaju odredbi Statuta i drugih akata LAG-a.

 

Prava i obveze pridruženih i počasnih članova LAG-a su da:

 • dogovaraju i međusobno surađuju radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva,
 • budu redovito i pravodobno obaviješteni o radu LAG-a,
 • čuvanju i podižu ugled LAG-a,
 • promoviraju aktivnosti LAG-a,
 • daju prijedloge, mišljenja i primjedbe na rad LAG-a,
 • pridržavaju odredbi Statuta i drugih akata LAG-a,
 • prisustvuju sastancima na koje su pozvani bez prava glava.

Tijela LAG-a “Istočna Istra”

Tijela LAG-a su:

 • Skupština
 • Upravni odbor
 • Predsjednik
 • Dopredsjednik
 •  Voditelj

Skupština

Skupština LAG-a je predstavničko i najviše tijelo LAG-a koje donosi akte u okviru prava i dužnosti LAG-a, te obavlja druge poslove u skladu s zakonom i Statutom.
Skupština redovito zasjeda jednom tijekom godine, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake četiri godine.
Skupštinu čine svi redovni članovi LAG-a.

 

Skupština obavlja sljedeće poslove:

 • donosi Poslovnik o svom radu i druge opće akte LAG-a kojima uređuje pitanja iz svoje nadležnosti,
 • donosi odluku o usvajanju Lokalne razvojne strategija za područje LAG-a,
 • usvaja godišnji Plan rada i Financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu,
 • usvaja godišnje Financijsko izvješće,
 • odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja i udruživanja,
 • odlučuje o udruživanju LAG-a s drugim udrugama i međunarodnim organizacijama,
 • odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, prestanku rada LAG-a i raspodjeli preostale imovine LAG-a,
 • donosi odluku o statusnim promjenama (pripajanje, spajanje i podjela LAG-a),
 • bira i razrješava Predsjednika, Dopredsjednika, članove Upravnog odbora i Voditelja,
 • odlučuje o žalbama i prigovorima protiv odluka Upravnog odbora o prijedlozima, zahtjevima i predstavkama članova LAG-a,
 • nadzire rad Upravnog odbora,
 • raspravlja i odlučuje o izvještajima o radu Upravnog odbora i drugih tijela,
 • odlučuje o dodijeli javnih priznanja fizičkim i pravnim osobama i članovima LAG-a,
 • imenuje počasne članove LAG-a,
 • odlučuje o isključenju člana iz LAG-a,  sukladno odredbi iz čl. 17. ovog Statuta
 • obavlja i druge poslove utvrđene zakonom ili ovim Statutom
 • te odlučuje i o drugim pitanjima za koja Statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela udruge.

Upravni odbor

Upravni odbor LAG-a je kolektivno i koordinativno tijelo LAG-a koji organizira i obavlja tekuće poslove LAG-a između dvije sjednice Skupštine, te donosi odluke iz svoje nadležnosti.

Upravni Odbor ima 13 članova koje iz svog sastava bira Skupština na vrijeme od četiri godine, s tim da mogu biti ponovo izabrani na istu dužnost.

Skupština brine o odgovarajućoj zastupljenosti izabranih predstavnika LAG-a kod izbora članova Upravnog odbora, poštujući pri tome načela ravnomjerne zastupljenosti interesnih skupina kao i metodologije provedbe lokalnog razvoja vođenog lokalnom zajednicom u RH.

 

Upravni odbor:

 • priprema i utvrđuje prijedloge Statuta i drugih akta LAG-a,
 • izvršava odluke Skupštine,
 • donosi odluku o primanju, odnosno ne primanju u redovno i pridruženo članstvo LAG-a,
 • predlaže Skupštini imenovanje počasnih članova,
 • predlaže Skupštini isključenje člana iz LAG-a u skladu sa člankom 17. ovog Statuta,
 • izvršava financijski plan i raspolaže planiranim sredstvima pri čemu brine o namjeni i pravilnosti korištenja tih sredstava, te donosi provedbene odluke,
 • predlaže zaključivanje pravnih poslova u ime LAG-a,
 • usklađuje rad članova LAG-a i organizira djelovanje LAG-a u cjelini,
 • organizira i usklađuje suradnju s drugim organizacijama,
 • odlučuje o osnivanju radnih tijela te imenuje i razrješuje njihove članove,
 • uređuje i organizira nakladničku i informativnu djelatnost LAG-a,
 • donosi akte kojima se pobliže uređuje dodjela javnih priznanja LAG-a ustanovljenih odlukom Skupštine,
 • predlaže Skupštini udruživanje LAG-a u saveze, zajednice, mreže, koordinacije ili druge oblike udruživanja,
 • imenuje i razrješuje predstavnike LAG-a u tijela drugih organizacija,
 • imenuje i opoziva Likvidatora LAG-a,
 • utvrđuje organizaciju obavljanja stručnih poslova LAG-a i u svezi s tim donosipotrebne akte,
 • upravlja imovinom LAG-a,
 • obavlja i druge zadaće koje mu povjeri Skupština odnosno koje zahtijeva redovno
  funkcioniranje LAG-a ako one nisu ovim Statutom ili drugim aktima stavljeni u nadležnost drugih tijela
 • bira i razrješava članove stručnih tijela za vrednovanje projektnih prijedloga u sustavu provedbe lokalne razvojne strategije, natječaja i javnih poziva za sufinanciranje projekata

Predsjednik

Predsjednik LAG-a je osoba ovlaštena za zastupanje LAG-a, te obavlja izvršne funkcije i druge poslove određene ovim Statutom.

Predsjednik zastupa, rukovodi i predstavlja LAG u skladu sa zakonom, Statutom i drugim općim aktima LAG-a te odlukama Skupštine i Upravnog odbora.

Predsjednika i Dopredsjednika bira Skupština na mandat od četiri godine s mogućnošću ponovnog izbora na istu dužnost.

Za svoj rad Predsjednik i Dopredsjednik LAG-a odgovorni su Skupštini.

Predsjednik LAG-a je Valter Glavičić.

Dopredjednik  LAG-a je Rosana Klarić.

 

Predsjednik:

 • odgovara za zakonitost rada LAG-a,
 • predstavlja i zastupa LAG,
 • vodi poslove LAG-a sukladno odlukama Skupštine, ako ovim Statutom nije drugačije određeno,
 • sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun LAG-a,
 • saziva sjednice Skupštine i predsjeda radom Skupštine,
 • dostavlja zapisnike sa sjednica Skupštine nadležnom upravnom tijelu županije,
 • odgovoran je za podnošenje Skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća,
 • saziva sjednice Upravnog odbora, predsjeda sjednicama i rukovodi radom Upravnog odbora,
 • brine o izvršenju usvojenog programa rada i provedbi odluka Skupštine i Upravnog odbora,
 • brine o upoznavanju javnosti s radom LAG-a (Skupštine i Upravnog odbora),obavlja i druge poslove određene ovim Statutom i drugim općim aktima LAG-a.

 

Voditelj

Voditelj samostalno i pojedinačno zastupa i predstavlja LAG.

Voditelj je za svoj rad odgovoran Upravnom odboru i Skupštini LAG-a.

Voditelja bira Skupština na vrijeme od 4 godine s mogućnošću ponovnog izbora.

Voditelj LAG-a Istočna Istra je Mirela Faraguna.

 

Voditelj LAG-a:

 • vodi popis članova LAG-a,
 • ogovara za zakonitost rada LAG-a,
 • vodi poslove LAG-a sukladno Odlukama Skupštine,
 • odgovoran je za podnošenje Skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća,
 • dostavlja zapisnik s redovne sjednice Skupštine nadležnom upravnom tijelu županije koji vodi Registar udruga,
 • priprema materijale o kojima Skupština raspravlja,
 • poduzima pravne radnje u ime i za račun LAG-a,
 • brine o funkcioniranju ureda LAG-a,
 • koordinira izradu Lokalne razvojne strategije za područje LAG-a,
 • brine o provedbi Lokane razvoje strategije za područje LAG-a,
 • donosi odluke o sudjelovanju u projektima i programima LAG-a,
 • izvršava financijski plan i raspolaže planiranim sredstvima pri čemu brine o namjeni i pravilnostima korištenja tih sredstava,
 • obavlja druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom i aktima LAG-a.