Kontakt

LOKALNA AKCIJSKA GRUPA
ISTOČNA ISTRA

Rudarska 1, hr-52220 Labin

m.
t.
f.
e.

+385 (0)99 357 6998
+385 (0)52 851 173
+385 (0)52 851 139
info@lag-istocnaistra.hr

Kontakt

LOKALNA AKCIJSKA GRUPA
ISTOČNA ISTRA

Rudarska 1, hr-52220 Labin

m.
t.
f.
e.

+385 (0)99 357 6998
+385 (0)52 851 173
+385 (0)52 851 139
info@lag-istocnaistra.hr